Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij het voltooien van mijn proefschrift denk ik gaarne aan allen, die mij bij mijn studie leiding gaven.

Veel dank ben ik verschuldigd aan de Hoogleeraren van de wis- en natuurkundige faculteit te Groningen, die mij tot de studie der exacte vakken inleidden.

Hooggeleerde JAEGER, Uw colleges en ook de tijd, die ik als assistent in Uw laboratorium doorbracht, zijn mij van veel nut geweest.

Hooggeleerde BACKER, de wijze waarop U me hebt ingeleid tot de studie der organische chemie, wekte blijvende waardeering voor dit deel der wetenschap.

Hooggeleerde VAN NIEUWENBURG, hooggeachte promotor, de animo, waarmee in Uw welgeorganiseerd laboratorium de chemie wordt beoefend, maakte de tijd, waarin ik onder Uw leiding werkte, voor mij tot een zeer vruchtbare. Daardoor en voor Uw omgang en Uw leiding bij mijn werk ben ik U groote dank schuldig.

Zeergeleerde GRAVESTEIN, voor menige practische wenk ben ik U dankbaar,

Zeergeleerde BAKKER, voor Uw zoo welwillend gegeven aanwijzingen ben ik U hoogst erkentelijk.

Hooggeachte NINCK BLOK, ook aan Uw hulp denk ik met dankbaarheid terug.

Sluiten