Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geslagen en weer opgelost in HNO:„ gescheiden door het Bi neer te slaan als BiP04 in Va N salpeterzure oplossing (MOSER18), waarna het Cu in het filtraat werd bepaald.

Bismuth.

Bi werd, na een- of tweemaal neerslaan uit zure oplossing als sulfide en weer oplossen in HNO„ neergeslagen met (NH4),HP04 in Va N salpeterzure oplossing en als BiP04 gewogen18.

Ook werd wel het Bi2S;1 direct gewogen19.

Scheiding en bepaling van aluminium, zink en magnesium.

De scheiding van Al, Zn en Mg bij aanwezigheid van Ca kwam bij deze analyses telkens terug.

De meest gebruikelijke weg is een lange: neerslaan van Al als Al (OH) 3, liefst tweemaal; afscheiding van Zn in azijnzure oplossing als ZnS, dat vaak moeilijk te filtreeren is; neerslaan van Ca als CaC204, bij aanwezigheid van Mg ook liefst tweemaal; eindelijk neerslaan van het Mg als MgNH4P04.

Een veel snellere en zeker niet slechtere methode berust op de toepassing van het o-oxychinoline, een reagens, dat door HAHN2" en BERG21 voor het neerslaan van bovengenoemde en verschillende andere metalen werd toegepast en waarvan het gebruik steeds meer ingang vindt22»23, met name ook in de silicaatanalyse30.

De toepassing van het o-oxychinoline of oxine in de analyse van de tandcementen berust op de volgende eigenschappen van zijn metaalverbindingen:

A/-oxychinolaat Al (C0H|.,ON)3 is oplosbaar in natronloog, onoplosbaar in verdund azijnzuur en in verdunde ammonia;

de zin&verbinding Zn (C9H0ON)., is onoplosbaar zoowel in natronloog als in ammonia en in verdund azijnzuur;

de magnesiumverbinding Mg(C0H,;ON), is onoplosbaar in ammonia en in loog, oplosbaar in zeer verdund azijnzuur.

Al deze verbindingen lossen zonder uitzondering op in verdunde sterke zuren.

Op grond van deze eigenschappen is nu de volgende scheidingsmethode mogelijk21:

Al en Zn worden eerst gezamenlijk neergeslagen in azijnzure oplossing en zoo gescheiden van het Mg, dat in het filtraat in ammoniakale oplossing wordt neergeslagen, en daarmee meteen gescheiden is van het Ca.

Het Al- en Zn-oxychinolaat wordt in HC1 opgelost en het Zn

Sluiten