Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegen te gaan; de hoeveelheid ALOs in deze poeders is, in verhouding tot de hoeveelheid alkalioxyde, dan ook vele malen grooter dan in tal van silicaten en vooral in glas.

De beste resultaten werden nog verkregen met de volgende werkwijze, waarbij het Al niet als A1(0H):„ maar als oxychinolaat werd verwijderd, in welke vorm het geen alkalizouten adsorbeert:!l>.

Na het afrooken met HF en H2S04 en opkoken met zoutzuur en water (hoeveelheden als boven), werd de oplossing vrijwel geneutraliseerd met NH4OH en het Al, Mg en eventueel Zn neergeslagen door toevoeging van 3 % oplossing van oxine-chloride in overmaat, en ammoniak tot juist alkalische reactie. Na verwarmen werd gefiltreerd en gewasschen met zeer zwak ammoniakaal water. In het filtraat werd Ca neergeslagen met (NH4)X03 in ammoniakale oplossing. Het filtraat hiervan werd in een porceleinen kroes drooggedampt, de ammoniumzouten verdreven dcor zacht gloeien, de alkalisulfaten gewogen, behandeld met wat NH[NO:i en (NHJ,COren opnieuw gegloeid en gewogen.

Kiezelzuur40-42.

SiO, werd bepaald door het poeder (bij S II na ontsluiting met NaOH) of de neerslagen, verkregen bij de scheiding van Si en F, op het stoombad droog te dampen met HC1 of, bij aanwezigheid van P205, met HNO:l; het residu werd bevochtigd met sterk zoutzuur (salpeterzuur), na vijf minuten werd met heet water verdund tot plm. 100 cc en op het stoombad een kwartier verwarmd; dan werd gefiltreerd en gewasschen met heet, verdund zoutzuur (salpeterzuur), daarna met heet water.

Het filtraat werd weer drooggedampt en het residu gedurende een uur in de droogstcof op 110 a 120" verhit om de dehydratatie van het kiezelzuur zoo volkomen mogelijk te maken. Dan werd weer, als de eerste maal, bevochtigd met sterk zoutzuur (salpeterzuur), verdund met heet water enz.

De beide neerslagen werden gezamenlijk nat verascht in een platina kroes en tot constant gewicht gegloeid bij 1000" in electrische kroesoventjes.

Ter correctie wegens verontreinigingen werd dan afgerookt met HF en H2S04.

Fluoor, afscheiding en bepaling.

Het fluoor kwam alleen voor in poeders, die ook kiezelzuur bevatten.

Sluiten