Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tabel 3 geeft een idee van de toegepaste hoeveelheden; het betreft hier controleproeven, uitgevoerd met een oplossing van NaoHP04. Bij de nos. 1 en 3 was de werkwijze iets anders dan boven beschreven is: de oplossing was direkt verdund tot % N en maar even opgekookt.

TABEL 3.

No. P205 HN03 BiO.NO3.HoO PO/"

mgr. cc gr. reactie

1 20 4 1 zwak+

2 20 4 1.5 neg.

3 60 5 2 neg.

4 200 4 2 neg.

5 300 5 4 neg.

6 500 6 4 neg.

In het filtraat van het BiPO, werd bij gewone temperatuur I~LS ingeleid tot alle Bi'" was neergeslagen als Bi .S3de oplossing werd gefiltreerd door een glazen filterkroes (Schott 1 G 3) en het neerslag eenige malen gewasschen met zwak aangezuurd zwavel waterstofwater.

Het ligt niet voor de hand, dat het kristallijne neerslag van BiP04 uit de vrij sterk zure oplossing de te bepalen bestanddeelen zal meesleepen, zooals dat wel plaats vindt bij de verwijdering van PO/" als ferrifosfaat of als fosfortinzuur. Hierover moest vóór de toepassing van de methode bij de kwantitatieve analyse nadere zekerheid verkregen worden. Bij de analyses der tandcementen waren in de oplossing, waaruit het PO/" moest worden verwijderd, een of meer der elementen Ca, Mg, Zn en Al aanwezig. Daarom werden de in tabel 4 weergegeven controleanalyses uitgevoerd.

Het fosforzuur werd toegevoegd in de vorm van een oplossing van het vrije zuur. Met dit zuur en het bismuthylnitraat werden blanco proeven uitgevoerd: na neerslaan van het fosforzuur als BiP04 en verwijderen van de overmaat Bi ", alles juist zoo uitgevoerd als bij de in tabel 4 weergegeven analyses, bleek er bij toevoegen van oxine alleen in ammoniakale oplossing een zeer geringe hoeveelheid neerslag gevormd te worden; in azijnzure

Sluiten