Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brekingsindex. De vloeistof bevat behalve fosforzuur alleen aluminiumfosfaat.

Het poeder van P V is zeer heterogeen; naast ZnO bevat het eveneens talk, en verder deeltjes van zeer uiteenloopende brekingsindex en uiterlijk. De vloeistof van dit cement bevat behalve aluminiumfosfaat ook zinkfosfaat.

Van het cement S IV is het poeder eveneens heterogeen van samenstelling. Naast ZnO bevat het een fractie van isotrope deeltjes van brekingsindex 1.46 tot 1.47, misschien een glas of een fluoride; verder zijn er deeltjes met een mat of troebel uiterlijk. Het is niet onwaarschijnlijk, dat het geheele mengsel sterk verhit is geweest en daarbij gedeeltelijk gesmolten; daarop wijst ook het sterk geaggregeerd zijn van de fijne korrels ZnO. De vloeistof bevat nog meer zinkfosfaat dan die van P V.

Tabel 8 geeft de samenstellingen van de eigenlijke silicaatcementen.

Het poeder van S I is volkomen homogeen; het is een glas, waarvan de brekingsindex n^ = 1.53.

Het poeder van S II bestaat bijna geheel uit een glas van brekingsindex n0 = 1.55; daarnaast bevat het een zeer geringe hoeveelheid dubbel brekende deeltjes en een eveneens klein aantal troebele, ronde deeltjes, die er uitzien als een ontglazingsproduct. Vrij zeker is het poeder een niet geheel homogeen gesmolten glas, dat bovendien eenigszins ontglaasd is.

Ook van S III is het poeder, ondanks het hooge gehalte aan fosfaat en fluoor, een bijna geheel homogeen glas, waarvan de brekingsindex n^ = 1.43, welke lage waarde ongetwijfeld veroorzaakt wordt door het groote gehalte aan fluoor. Ook dit poeder bevat een zeer geringe hoeveelheid van een ontglazingsproduct.

In tegenstelling met de overige drie poeders is dat van S V zeer heterogeen. Het bevat een aanzienlijke fractie deeltjes, die isotroop zijn en een brekingsindex nD = 1.43 hebben, terwijl ze in een zeer verdunde oplossing van fosforzuur met methyleenblauw niet gekleurd worden, dus geen door zuur aantastbaar silicaat kunnen zijn; vooral op grond van hun isotropie en hun brekingsindex kunnen we aannemen, dat deze deeltjes bestaan uit CaF2, De rest van het poeder bestaat uit een mengsel van deeltjes, die alle isotroop zijn, maar zeer uiteenloopende brekingsindices hebben, varieerende van plm. 1.45 tot 1.55; sommige

Sluiten