Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bevat minder ZnO en MgO, meer CaO, AU03 en Si02 en zelfs fluoor en een spoor P2O5, Bij S IV zijn de hoeveelheden ZnO en MgO nog verder gedaald, de hoeveelheden CaO, A1203, P:Or,, Si02 en F nog grooter geworden. De reeks P VII — P V — S IV vormt zoodoende een geleidelijke overgang van de fosfaat- naar de flucorhoudende silicaatcementen. Dit gaat gepaard met een geleidelijke vermindering van de hoeveelheid P20-, en een gelijktijdige vermeerdering van het zinkfosfaat in de vloeistof.

Sluiten