Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III,

HET CHLOORZINKCEMENT.

Van het geanalyseerde chloorzinkcement bestaat het poeder uit zinkoxyde, de vloeistof is een oplossing, die 61 % ZnCL en 39 % water bevat (tabel 5, blz. 61). De verharding van het cement zal dus berusten op de vorming van een basisch zinkchloride.

1. Literatuur.

Basische zouten van de algemeele formule mZnO.nZnCL.pFLO zijn in groot aantal in de literatuur vermeld123; bij de verschil-

F1GUUR 2

lende auteurs varieert de verhouding m : n van 2 : 3 tot 9 : 1, Deze verbindingen werden bereid door hydrolyse van oplossingen van ZnCL onder zeer verschillende, vaak niet scherp gedefi-

Sluiten