Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

evenals bij tal van andere stoffen, de omstandigheden de habitus der kristallen zeer sterk beïnvloeden. Deze invloed werd nog duidelijker, toen op eenige voorwerpglaasjes telkens een kleine hoeveelheid ZnO gebracht werd in een druppel van een oplossing, die 55 gew. % ZnCL bevatte; de preparaten werden niet geroerd en dadelijk met een dekglaasje bedekt en langs de randen met paraffine dichtgesmolten.

Het bleek nu een groot verschil te maken, of het ZnO van tevoren al of niet gegloeid was. Was het op 1250° verhit geweest, dan vond de reactie niet aanstonds plaats, maar na verloop van een dag waren er groote, dubbel brekende naalden gevormd en heldere, niet dubbel brekende, zeszijdige plaatjes, die echter in niet horizontale stand wel dubbele breking vertoonden.

Was het ZnO niet gegloeid, dan ontstonden geen zeshoeken, maar alleen naaldjes, en wel onmiddellijk. Slechts in één der preparaten werden na langere tijd ook enkele zeshoekjes gevonden.

Hieruit volgt, dat bij snelle kristallisatie uit sterk oververzadigde oplossing de fijne naaldjes gevormd worden, terwijl bij langzamere kristallisatie uit minder sterk oververzadigde oplossing ook de zeshoekige plaatjes kunnen ontstaan.

Bovendien blijkt duidelijk, dat ZnO door sterk gloeien veel minder reactief wordt.

Foto 2, waar de dikte van het preparaat storend heeft gewerkt, laat de naalden zien, die gevormd werden door inwerking van matig gegloeid ZnO op een oplossing van ZnCL; ook zeshoekige plaatjes zijn, hoewel zeer vaag, waar te nemen.

Het feit, dat de verbinding 4Zn0.ZnCL.5H20 bij snelle kristallisatie gevormd wordt als zeer fijne naaldjes, is vrij zeker van overwegend belang voor de mogelijkheid om het mengsel van ZnO met ZnCL-oplossing te gebruiken als cement. Het is toch minder waarschijnlijk, dat een mengsel van korrels ZnO en zeshoekige plaatjes een massa van voldoende dichtheid en stevigheid zou kunnen vormen. Daarentegen kunnen de naaldjes een fijn weefsel vormen, dat de korrels ZnO dicht omgroeit en een sterk, samenhangend geheel veroorzaakt.

Bij de verharding van het chloorzinkcement ontstaat het reactieproduct in uiterst fijn kristallijne vorm. Het verharde cement werd fijngemaakt en met alkohol gewasschen om eventueel nog aanwezig ZnCL te verwijderen. Bij microscopische waarneming met behulp van olieimmersie van het cement, liggende in

Sluiten