Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vormd wordt. De vorming van de verbinding 5Zn0.S0,.9H,0 uit een ammoniakale oplossing van ZnS04 door verdamping van de overmaat ammoniak (Dietrich en Johnston) laten wij in dit verband buiten beschouwing, omdat daarbij de reactie van de oplossing verliep in de ricbting van alkalisch naar neutraal, terwijl er bovendien complexe ionen in de oplossing voorkomen; dit geval is dus in het geheel niet meer vergelijkbaar met de vorming van het basische sulfaat in het verhardende cement.

Wij vonden dus als resultaat van ons preparatieve werk, dat bij inwerking van ZnO op een oplossing van ZnS04 geen ander basisch zout gevormd wordt dan 4Zn0.S03.7(8)Hj0; dezelfde verbinding ontstaat ook bij volledig neerslaan van een oplossing van ZnS04 met verdunde loog of ammonia; verdere hydrolyse tot een verbinding met 5 ZnO op 1 SO:1 vindt slechts onder bijzondere omstandigheden plaats.

Ten slotte bleef nog over, zoo mogelijk in het verharde cement het reactieproduct direct te identificeeren.

Daartoe werd het poeder van het cement Z II, dat bestaat uit een mengsel van zinkoxyde en zinksulfaat, met water tot een kneedbare massa aangemaakt, die snel verhardde. Na verloop van een week werd de massa stuk gemaakt, gewasschen met water en alkohol en gemicroscopeerd. Met behulp van olieimmersie was een uiterst fijne, dubbel brekende massa waarneembaar tusschen de niet omgezette korrels ZnO. Het reactieproduct was zoo fijn, dat er geen bepaalde structuur in waai te nemen was; wel kon worden vastgesteld, dat het dubbel brekend was. Het gelukte niet, de brekingsindex van het reactieproduct te meten, zoodat een directe identificatie niet werd bereikt.

Wel kon een goed beeld gevormd worden van de structuur van het verharde cement door op een voorwerpglas een kleine hoeveelheid zinkoxyde te laten reageeren met een druppel van een 20 % oplossing van ZnS04. Foto 3 laat zien, hoe de naalden van het basische zout van de korrels ZnO uit groeien in stervormige aggregaten. In de compacte massa van het verhardende cement zullen de fijne naaldjes dicht ineengroeien tot een weefsel van belangrijke mechanische vastheid.

Werd het poeder van Z II vermengd met de bijbehoorende vloeistof, een oplossing van arabische gom in water, dan was de plasticiteit van de massa iets beter dan bij mengen met water,

Sluiten