Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ten slotte werd het Al als metaal er in gebracht; in het geconcentreerde zuur, waarin eventueel ZnO eerst was opgelost, werd de berekende hoeveelheid aluminiumkrullen bij kamertemperatuur opgelost; dit oplossen nam bijna een week in beslag, en kon wel door verwarmen op het stoombad versneld worden, maar ook dit gaf soms weer aanleiding tot de vorming van een kristallijn neerslag. Nadat het Al was opgelost, werd water toegevoegd tot het vereischte gewicht bereikt was. Van een vlokkige verontreiniging, die na het oplossen van het Al overbleef, kon de oplossing vrij goed gezuiverd worden door afzuigen door een Büchnertrechter, een bewerking, die weer bijzonder lang duurde door de groote viscositeit van de vloeistof en doordat het filter spoedig dicht raakte.

Hoe de cementvloeistoffen in de techniek bereid worden, is niet duidelijk; de referaten uit de patent-literatuur zijn op dit punt uitermate duister, indien al aanwijzingen gegeven worden. Soms wordt vermeld, dat Al-alkoholaat in fosforzuur wordt opgelost"", ook wel Al(OH)391; het hydroxyde is echter door zijn colloïdale eigenschappen lastig te verwerken en wordt bovendien spoedig onoplosbaar; ook is de samenstelling niet constant, zoodat deze verbinding voor de bereiding van de vloeistof in het laboratorium niet in aanmerking komt.

Het microscopisch onderzoek vond op dezelfde wijze plaats als dat van de reactie van ZnO met fosforzuur alleen: eerst werd de reactie van kleine hoeveelheden sterk gegloeid ZnO met overmaat vloeistof in het microscoop gevolgd; achtereenvolgens werden drie vloeistoffen met stijgend Al-gehalte gebruikt.

Vloeistof no. VI (met 1 Al=Os) gaf een reactie, die reeds typisch verschilde van die met de vroeger gebruikte vloeistoffen: de reactie vindt veel langzamer plaats, doordat de korrels ZnO onmiddellijk omhuld worden door een laag van een colloïdale massa, waarschijnlijk een gel; blijkbaar vlokt het Al-fosfaat dadelijk uit, zoodra de oplossing plaatselijk geneutraliseerd wordt. Er ontstaan kluitjes, waarin alleen wat fijne, dubbel brekende kristalletjes zijn op te merken; het gel vertraagt de reactie zoo sterk, dat in eenige uren nauwelijks groei van kristallen is waar te nemen. De volgende dag evenwel zijn de preparaten vol gegroeid met de rozetten van het ZnHP04.3H;,0; de naaldjes zijn veel fijner dan bij afwezigheid van Al-fosfaat. Hieruit blijkt, hoe sterk de kristallisatie reeds door een kleine

Sluiten