Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bruikt en waarin duidelijk rozetten van ZnHP04.3H^0 te zien waren, grondig met water doorgespoeld om de overmaat zuur te verwijderen; het bleek nu, dat er in het geheel geen hydrolyse plaats vond; zelfs uiterst fijne naaldjes, die aan de rand van de massa vrij in het water lagen, waren na twee weken nog niet omgezet. Een der preparaten werd, na gedurende eenige dagen bevochtigd te zijn geweest, geopend en de massa met alkohol en aether gewasschen en gedroogd; bij microscopisch onderzoek was geen tertiair zinkfosfaat te vinden, daarentegen bleken de naaldjes de brekingsindices n = 1.49 en 1.52 ' te hebben en dus te bestaan uit ZnHP04.3H20. In een oplossing van Na-alizarinesulfonaat werden de naaldjes rood gekleurd; zoo was zeer duidelijk waar te nemen, dat het Al-fosfaat een fijn huidje om de kristalletjes vormt en deze als het ware aan elkaar plakt; het is dit huidje, dat de naaldjes tegen de inwerking van het water beschermt.

De microscopische waarnemingen doen verwachten, dat het Al-fosfaat de bindtijd sterk zal vergrooten. Deze invloed werd gemeten met behulp van de Vicat-naald. Zinkoxyde werd gedurende l'/2 uur op 1350° gegloeid, gepoederd en gezeefd door zeven met 70 en 100 mazen per cm. Van de middelste fractie werd telkens 400 mgr. gedurende 2 minuten gemengd met 150 mgr. van de vloeistoffen nos. IV, III, I en II; daarna werd de tijd gemeten tot het oogenblik, waarop de naald, die een doorsnede van 1 mm2 en een gewicht van 400 gr. had, 1 mm diep in de massa binnendrong. Tabel 9 geeft de resultaten weer.

TABEL 9.

I Samenstelling

Vloei-— 1 ' | == Opmerkingen

No. stof H 0 jp20, Zn0|AL03 mln-

1 IV 49 48 — — \2 Massa bros en korrelig

2 III 49 48 7 — 4 „ „ „

3 1 49 48 — 3 32 Massa goed kneedbaar

4 II 49 48 —-5 53 „ „ ,,

Vergelijking van de nos. 1 en 2 doet zien, dat gedeeltelijke neutralisatie van het fosforzuur de reactie vertraagt. Uit 3 en 4

Sluiten