Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaats vond, ontstonden zichtbare kristallen; werd de massa geroerd, zooals dat in de practijk steeds gebeuren moet, dan konden geen waarneembare kristallen verkregen worden, ook al was het cement zoo dun mogelijk gemengd.

Hoe sterk de grootte van de gevormde kristallen afhangt van de hoeveelheden poeder en vloeistof, die met elkaar reageeren, kan blijken uit een reeks waarnemingen, waarbij deze hoeveelheden gevarieerd werden. Bij deze proeven werd een poeder (nr. 23, zie blz. 148) gebruikt, dat iets minder Al en iets meer Ca bevatte dan het vorige; de samenstelling was

47 % SiO,, 33 % A1203, 11 % CaO en 9 % Na,0; het was eerst gezeefd door een zeef met 100 mazen per cm, daarna nog fijner gepoederd. Dit poeder werd tot reactie gebracht met een vloeistof (nr. 3, zie blz. 132), die iets minder Al-fosfaat bevatte dan de bij de vorige proeven gebruikte, en wel 1.9 % ALO:, in plaats van 3.8 %. Gebleken was namelijk, dat vermindering van de hoeveelheid Al-fosfaat in de vloeistof de vorming van de kristallen bevorderde.

De microscopische preparaten werden bereid uit 200 mgr. vloeistof door daaraan afgewogen, gevarieerde hoeveelheden poeder toe te voegen; na snel dooreengeroerd te zijn, werd het mengsel op een voorwerpglaasje gebracht en onmiddellijk met een dekglaasje ineengedrukt tot een uiterst dun, doorschijnend laagje. Dank zij de groote fijnheid van het poeder konden zoo preparaten verkregen worden, die dun genoeg waren om daarin de kristallisatie voldoende te kunnen volgen.

In de opeenvolgende preparaten werd het volgende waargenomen:

Nr. 74 — 100 mgr. poeder, 200 mgr. vloeistof.

Na 15 a 20 minuten zijn er naaldjes gevormd, die na eenige tijd een lengte van plm. 20 }x bereiken. Ze zijn dubbel brekend, soms met rechte, meestal met scheeve uitdooving, terwijl de uitdoovingshoek varieert; gemeten werden waarden van 17° en grooter. Vijf dagen later zijn ze nog duidelijk te zien.

Nr. 75 — 150 mgr. poeder, 200 mgr. vloeistof.

Na 20 a 30 minuten zijn de naalden gevormd, die daarna weer een grootte tot plm, 20 [x bereiken; vijf dagen later zijn ze merkbaar onduidelijker geworden. Evenals in het vorige preparaat verschijnen ook hier na de naalden grootere, dubbel brekende

Sluiten