is toegevoegd aan je favorieten.

Oriënteerende onderzoekingen over tandcementen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de vorm van fijne, dubbel brekende naaldjes met rechte uitdooving, waarvan de brekingsindices bepaald werden. Rechtstreeksche microscopische identificatie van het reactieproduct in het verharde cement bleek niet mogelijk, maar uit het preparatieve werk kon met voldoende zekerheid worden afgeleid, dat de verharding van het cement wordt veroorzaakt door de vorming van de verbinding 4Zn0.S0.1,7(8)H.,0.

De hsfaatcementen bestaan uit een poeder, dat bijna uitsluitend gegloeid zinkoxyde bevat, terwijl de vloeistof een oplossing is van een weinig aluminiumfosfaat in geconcentreerd fosforzuur. Aan de hand van het ternaire diagram van CROWELL voor het stelsel Zn0-P20.-H20 werden het secundaire zinkfosfaat ZnHP0^.3H,0 en het tertiaire zout Zn3 (P04) 2.4H20 bereid; van de beide zouten werden, voor zoover noodig, de optische eigenschappen vastgesteld. Langs microscopische weg kon direct worden aangetoond, dat de verharding van het fosfaatcement berust op de vorming van een dicht weefsel van de dunne naalden van het secundaire zinkfosfaat. Het aluminiumfosfaat, dat voor het cement van groote beteekenis is, vormt een gel, dat de korrels van het zinkoxyde omhult; daardoor en doordat het de kristallisatie in hooge mate stoort, veroorzaakt het een gewenschte vertraging van de verharding, terwijl het de plasticiteit van het cement sterk verbetert. Verder belemmert het de hydrolyse van het reactieproduct ZnHP04.3H20 en verbetert het de bestendigheid van het cement tegen zuur, maar bevordert de aantastbaarheid door loog. Op de drukvastheid van het cement heeft het aluminiumfosfaat vrij zeker geen belangrijke invloed.

De silieaatcementen vallen uiteen in twee groepen: de fluoorvrije en de fluoorhoudende. Beide hebben met de fosfaatcementen gemeen, dat de vloeistof bestaat uit een vrij geconcentreerd fosforzuur, waaraan Al-fosfaat is toegevoegd; bovendien is hier vrij veel zinkfosfaat aanwezig.

Van de fluoorvrije poeders is het eenvoudigst samengestelde een glas van natriumcalciumaluminiumsilicaat. Door middel van microscopische waarnemingen kon worden aangetoond, dat bij de verharding van dit cement o.a. gevormd worden amorf kiezelzuur en aluminiumfosfaat en kristallijne naalden van secundair calciumfosfaat, dit laatste vrij zeker als dihydraat CaHP04.2H20. Het natrium- en het zinkfosfaat konden in het reactieproduct niet