Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden teruggevonden. De verhardingssnelheid van het cement wordt bepaald door de samenstelling van het poeder en die van de vloeistof. Het fosforzuur van de vloeistof is gedeeltelijk geneutraliseerd met ZnO en AL03; het ZnO wordt toegepast, omdat een te groote hoeveelheid Al-fosfaat in de vloeistof een lastig te verwerken, kleverig cement veroorzaakt. Ook in het silicaatcement onderdrukt het Al-fosfaat de groei van de kristallen zeer sterk. Door kwalitatieve reacties werd aangetoond, dat het verharde cement aan water kiezelzuur en zeer veel natriumfosfaat afgeeft, aan verdund azijnzuur bovendien ook Ca" en Zn"; waarschijnlijk worden het Ca-, Zn- en Al-fosfaat in het verharde cement door water ontleed. De samenstelling van het poeder is van zeer groote invloed op de verhardingstijd van het cement; het SiO, vertraagt de binding, Al,O, versnelt die; CaO doet dit neg sterker en Na.0 het sterkst. De drukvastheid van het cement wordt door het Si02 niet belangrijk beïnvloed, door het A1..0:! eenigszins vergroot, door het CaO en Na,0 nog sterker. Het zinkfosfaat van de vloeistof doet vrij zeker de drukvastheid verminderen.

Van de beide onderzochte fluoorhoudende poeders was het eene zeer inhomogeen, het andere een homogeen glas. Slechts zeer weinig waarnemingen werden verricht. De chemische reactie verschilt belangrijk van die bij de fluoorvrije cementen. In het reactieproduct werd amorf kiezelzuur aangetoond; ook moet een fluoroaluminaat of fluorosilicaat van Na of Ca of van beide aanwezig zijn; een oplosbaar fluoride bevat het reactieproduct vrij zeker niet. Ten gevolge van het hooge fluoorgehalte van het poeder is het verharde cement bijzonder goed doorschijnend

Sluiten