Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XII.

Bij verbindingen met spiraanstructuur is splitsbaarheid in optisch actieve componenten geen bewijs voor tetraëdrische rangschikking van de vier bindingen om het spiroatoom,

Ann. d. Ch. 489, 42 (1931).

XIII.

Voor de verwijdering van het fosforzuur in de systematische kwalitatieve analyse verdient het neerslaan als bismuthfosfaat in salpeterzure oplossing voorkeur boven de gebruikelijke methoden.

Z. f. anal. Ch. 65, 346 (1924— 25).

XIV.

Het is gewenscht, in de nomenclatuur der organische verbindingen de mogelijkheid te scheppen, bij verbindingen met aethyleenachtige configuratie abC^Cde de ruimtelijke plaatsing der substituenten aan te geven.

Sluiten