Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

levertraan , in derzelver geneeskracht van klierachtige ongesteldheden , evenaart. Zij is een buitengemeen krachtig geneesmiddel , van eene eigendommelijke , specifieke werking, welke daar nog redding aanbrengt , waar deze , naar den schijn en de ondervinding te oordeelen, builen de grenzen der geneeskundige mogelijkheid ligt." Laat ons derhalve onderzoeken , welke de vormen der klierziekte zijn , waarin dezelve bijzonder is aangewezen.

Men onderscheidt in de geneeskunde twee hoofd\ormen van scrophel- of klierziekte, te weten: die welke zich door opzetting der onder de huid liggende klieren , die van den hals , nek , der okselholte en liezen kenbaar maakt, en die welke meer in de klieren van het darmscheil (4) huisvest. Van beide zullen wij de voornaamste verschijnselen in het kort hier opgeven.

De aanleg tot den eersten vorm wordt vooral aangeduid door eene doorschijnende , heldere , teedere huid , groot hoofd , blond haar, blaauwe oogen , dikke bovenlip en neus en opgezetten buik. Eenmaal ontwikkeld, biedt zij de volgende verschijnselen aan: de klieren van den hals, nek, der okselholte en liezen zwellen op ; nu eens tot de grootte

(*) Om don darm in deszelfs ligging bevestigd te houden, komt er trn verlengsel van het buikvlies tot denzelven, hetwelk dezen naam draagt. Hetzelve beval eene menigte klieren.

Sluiten