Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In beide de genoemde hoofdvormen nu wordt het gebruik der levertraan als uit éénen mond door geneeskundigen aangeraden , en het middel behoorlijk aangewend, heeft dan ook wezenlijk dikwijls de uitstekenste gevolgen. Men ziet na het gebruik der traan de klieren allengskens afnemen en zich verdeelen, het uiterlijk krijgt een geheel ander aanzien, de gele, vale kleur verdwijnt, het ligchaam neemt meer in krachten toe , de koorts vermindert langzamerhand, de harde opgezette buik wordt zachter, de zweren die vroeger een onooglijk flets voorkomen hadden, worden allengskens meer gevuld, de etter wordt dikker en geler, in één woord , de genezing gaat met rassche schreden vooruit. De volgende waarnemingen zullen dit het best kunnen getuigen. De drie eerste derzelve, zijn gevallen in mijne eigene praktijk voorgekomen, de overige zijn uit de werken van kundige en beroemde geneesheeren overgenomen. Bij voorkeur hebben wij echter die waarnemingen gekozen , waarin de levertraan onvermengd werd aangewend.

I8le Waarneming. Bij een meisje van 18 jaren , dat altijd klierachtig geweest was, waren de klieren van den hals en der okselholte sterk opgezwollen. De ouders denkende, dat deze weder van zelve verdwijnen zouden , hadden ongeregeld pappen aangewend. Eerst toen het grootste gedeelte opengebroken

Sluiten