Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met alle teekenen van reeds ver ontwikkelde kliertering , bleek ingevallen gezigt , vermagerde ledematen , opgezetten, harden buik, onophoudelijken lust tot eten, brakingen , slependen doorloop , aanhoudende koorts, sterk zweet, enz. Ik raadde de bedroefde ouders de levertraan aan , en liet daarmede met twee eijerlepeltjes daags beginnen ; tevens deed ik het kind twee tot drie maal daags in een warm bad , waarin vlier en chamillen bloemen afgetrokken waren , zetten , met dat gelukkig gevolg , dat reeds na eenige weken de koorts weg bleef. Met de levertraan werd inmiddels geklommen , zoodat ten laatste vier oneen daags en meer gebruikt werden. Onder deze kuur nam het kind al langer hoe meer in krachten toe, de voedingsmiddelen werden beter verdragen , de buik werd zachter , er werden lijvige, zeer slinkende stoffen ontlast, en men kon duidelijk eene gunstige verandering in de ontwikkeling van het kind waarnemen. Door het aanhoudend gebruik der traan , die in steeds verminderde giften werd toegediend , herstelde hetzelve zoo ver, dat ik het, inliet begin van Januarij 1843 als behoorlijk gevoed en gezond verliet. Ik heb van tijd tot tijd gelegenheid dit kind te zien ; hetzelve geniet steeds de volinaakste gezondheid. Uit vrees voor weder instorting geven de ouders hetzelve nog twee maal des weeks eenen eetlepel traan. liet

Sluiten