Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kind gebruikt dezelve zonder eenige tegenzin.

IH<ic Waarneming. In Mei kreeg ik een kind onder behandeling, dat geheel en al uitgeteerd was. liet was 3 jaren oud , was vroeger steeds gezond , doch ]lad van tijd tot tijd aan klieren en uitslag op het hoofd geleden. Hiervan had men echter sedert een jaar niets meer bespeurd. Sedert dien tijd was het evenwel aan het kwijnen geraakt , was knorrig , verdrietig en schreeuwde onophoudelijk. Het gebruikte bijna geen voedsel ineer; alleen aardappelen werden gretig verslonden ; drinken wilde het niets als gerstenbier. Zoodra hetzelve slechts het minste genuttigd bad , begon het hevig te braken , waarna het dan door uitputting gewoonlijk in slaap viel. De buik was opgezet, echter niet in dier male, als men dit anders bij dergelijke voorwerpen waarneemt. Het kreeg geregeld iederen nademiddag koorts , die dan tot den volgenden morgen aanhield. Ik raadde ook hier de levertraan aan. Met groote moeite werden eenige eijerlepeltjes daags als het ware ingegoten, waarop echter na weinig tijds braking volgde. Ik kon de traan hier dus niet door den mond blijven aanwenden , maar liet dezelve twee maal daags in lavementen (3 oneen pr. lavement) aanbrengen, verder liet ik eenige malen daags een aromatiek bad nemen. Ook hier was het gevolg uitstekend. Allengskens kon het kind een weinig

Sluiten