Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan aan het ooglid ontsteking. Overigens bevond het kind (dat gaarne aardappelen en roggenbrood at) zich wel , had gcene koorts, sterke eetlust en ontlasting. Het kind had tot dusverre niets dan huismiddelen ingenomen. De menschen waarbij het woonde , namen op zich dit kind 's morgens en 's avonds eenen eetlepel levertraan toe te dienen levens prees ik beweging in de open lucht, zindelijkheid en gezond voedsel aan.

Vijf weken na het gebruik van de levertraan , die telkens met wat suiker gemakkelijk werd ingenomen , waren de klieren niet meer voelbaar, de buik veel slanker, en daar het meisje er gezond en merkbaar vetter uitzag, wilden hare aanverwanten haar niet meer van dit middel toedienen. De gulzigheid , die voorheen plaats gehad had, was nu verminderd, de spijsvertering en ontlasting geregeld. Deze laatste was onder het gebruik der traan slijmachtig, met loozing van wormen geweest. Ik geloof niet, dat er zich naderhand op nieuw scrophuleuse (*) verschijnselen hebben opgedaan.

■ydt Waarneming. Het oudste dochtertje van J. W. (welker moeder in hare jeugd veel aan uitslag, zeere ooren , zwerende klieren aan den hals enz. geleden had) met een groot hoofd , opgezetten buik

^*) Het woord scropliuleus is gelijkluidend met klierachtig.

Sluiten