Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezondheid terug. Tot staving onzer woorden zullen wij uit de vele waarnemingen der geleerdste mannen , eenige door G. II. a Rot en Galama beschrevene mededeelen.

I5te Waarneming. Een kindje van twee jaren, was door de engelsche ziekte en daaruit gevolgde verzwakking en weekheid der beenderen , zoodanig in deszelfs ontwikkeling verachterd , dat het op dien leeftijd nog geene de minste kracht had om te staan, veel minder om te loopen , ja zelfs geen genoegzaam termogen had om kruipende langs den grond van plaats te kunnen veranderen. Alle de teekenen van engelsche ziekte waren bij dit kind aanwezig; het had reeds geruimen tijd staal én andere middelen gebruikt, zonder de minste verbetering. — Aan dit kind werd dus eindelijk de levertraan gegeven, waarvan het tweemaal daags eenen goeden theelepel vol nam. Door dit middel alleen maakte het jongetje schielijk zoodanige vorderingen in zijne genezing , dat het na drie maanden tijds reeds op zijne beentjes begon te staan , en na verloop van nog drie maanden vertoonde het eene zulke verbetering in zijne ziekelijke ongesteldheid , dat het in staat was regtop te kunnen gaan , en aan de hand van de kindermeid op straat te loopen , zijnde alle uiterlijke teekenen der ziekte geheel verdwenen en het kind volkomen welvarende.

Sluiten