Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ilde Waarneming Een ander kind , l1/2 jaar oud, was in deszelfs ontwikkeling zoodanig achterlijk , dat het aan de ouders eene groote bekommering veroorzaakte. Dit kind , zijnde een meisje, Mas zoo zwak, dat men het naauwelijks konde aanraken , zonder dat het een bewijs van onaangenaam gevoel te kennen gaf. Het had een bijzonder groot hoofd, eenen dikken opgezetten buik , trage ontlasting , geen eetlust, en begon reeds aan de gewrichten duidelijke kenteekenen van engelsche ziekte te vertoone». Het was niet in staat op de beentjes te staan, welke zelfs langzamerhand , naar binnen , krom gebogen begonnen te worden. Aan dit kind werd mede de levertraan voorgeschreven , om op dezelfde wijze gebruikt te worden. Het is bijna ongelooflijk , hoe schielijk dit kind door dit geneesmiddel veranderd en verbeterd is , want na een halfjarig gebruik van hetzelve , is het zoo gezond en sterk geworden , dat het tegenwoordig zoo vlug en levendig is , als eenig gezond kind wezen kan. Het loopt alleen. De beentjes , waaraan het stevige halve laarsjes gediagen heeft, zijn volkomen regt ; het hoofd heeft niets meer dan de gewone grootte van een kind van dien leeitijd , de eetlust is onder het gebruik der traan dadelijk aangewakkerd ; de ontlastingen werden gemakkelijk en geregeld , waardoor de opgezetheid van den buik langzamerhand verminderd is.

Sluiten