Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in den beginne huiverig was , dit geneesmiddel (de levertraan) toetedienen , bij ondervinding wetende , hoe weinig nieuwe geneesmiddelen den toets kunnen doorstaan , en omdat ik deze olie geheel tegenovergesteld beschouwde aan de staalmiddelen , die zich mij zoo dikwijls heilzaam betoond hadden. IVu echter, nadat ik door lang gebruik , derzelver geneeskracht heb leeren kennen , beken ik , dat ik geen geneesmiddel tegen de engelsche ziekte ken , dat met de levertraan in eenig opzigt kan worden gelijkgesteld."

C). De levertraan in het slepend rkeumatisnnts en de verouderde jicht.

Rheumalisme noemt men dien ziektevorm, welke zich door scheurende en trekkende pijnen in de ledematen of in het spierachtig omkleedsel van den tronk , die niet van aandoeningen der zenuwen afhangen , te kennen geeft, en gewoonlijk na gevatte koude , meestal het eerst in den nek of in de gewrichten te voorschijn treedt. Een voornaam kenmerk is , dal , door de beweging van het aangedane deel , de pijnen in hevigheid toenemen. Door de warmte worden dezelve nu eens vermeerderd , dan weder ■verminderd. In eenige gevallen neemt men noch zwelling noch hitte in het zieke deel waar en de pijnen verdwijnen ongemerkt van zelve. In andere zijn hitte en zwelling aanwezig , de pijn is hevig ,

Sluiten