Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

langer hoe stijver en ten laatste wordt er eene wezenlijke gewrichtsverstijving geboren. Dikwijls ook ontstaat er een toestand , die aan verlamming grenst, of er blijft gedurende eenigen tijd eene verharding van het lijdende deel aanwezig, die waarschijnlijk door het uitgestorte vocht veroorzaakt wordt.

In de eerstgenoemde vormen van rheumatismus, die men in het algemeen onder den naam ran heet rheumatismus bevatten kan , en welke met koorts gepaard gaan, doet de levertraan doorgaans niets af, is zelfs nadeelig en ten eenemale tegenaangewezen. Tegen de verouderde vormen echter, is de aanwending der traan van onvergelijkelijk nut , en dezelve geneest elk rheumatismus des te Zekerder , naar gelang hetzelve voorkomt , in meer voorbeschikte, door jaren langen invloed van schadelijke werkingen voorbereide, met klierzieken aanleg begiftigde voorwerpen , of naar gelang hetzelve als gevolg van toevallige verkoudheden bij ontbrekenden aanleg , meer verouderd is. Men dient echter wel te onderscheiden tusschen verouderde pijnen van rheumatischen aard , en de pijnen die uit eene aandoening der zenuwen haren oorsprong nemen. ant zoo nuttig als de levertraan zich in eerstgenoemde gevallen betoonen zal, zoo weinig gevolg zal dezelve in laatsgenoemde ziekten hebben. Dikwijls komen

Sluiten