Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gift der levertraan op twee eetlepels daags bepalen , voor kinderen beneden de 10 jaren ; voor meer volwassenen zal deze gift niet toereikende zijn : hier zal men naar gelang van den ouderdom , tot papof eetlepels moeten stijgen. Zijn deze ziekten reeds eenmaal ontwikkeld , dan ben ik gewoon , bij kinderen van 1 - 5 jaren , met een eijerlepeltje 's morgens en 's avonds te beginnen, en langzamerhand op te klimmen , tot dat ten laatste een eijerlepeltje om de twee uren toegediend wordt. Zoo doende gebruiken de lijdertjes eindelijk meerdere oneen traan daags , en ik laat met deze giften dan eerst verminderen, wanneer ik mij van de genezing kan overtuigd houden , dat is : nadat het kind al langer hoe meer in beterschap vooruitgaat. Dan laat ik weder op dezelfde wijze afnemen, en het lijdertje nog langen tijd tweo eijerlepels daags voortgebruiken. Van deze methode heb ik het geluk gehad de beste uitkomsten te zien. Oudere kinderen en volwassene menschen laat ik dezelfde kuur ondergaan , doch hier wordt de levertraan in pap- en eetlepels, dus in grootere hoeveelheden , toegediend; indien dg klieren op de oppervlakte des ligchaams gezwollen zijn , laat ik tevens de traan twee- tot driemaal daags inwrijven , en dit ondersteunt de kuur zeer. Op dezelfde wijze kan men in de engelsche ziektete werk gaan. Hier zal ook

3

Sluiten