Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bleef in het loopen , ried Moll op nieuw de aanwending der levertraan aan, en nu werd deze, zonder eenige hindernis, aanhoudend en onder goede gevolgen gebruikt.

Veelal wordt ook de doorloop als tegenaanwijzing voor het gebruik der levertraan opgegeven. Wanneer deze echter in klierachtige gestellen voorkomt en derhalve meestal een gevolg der ziekte zelve is , heb ik mij door dezelve nooit laten afschrikken , en het gevolg was uitmuntend ; zonder eenige andere middelen toch werd met den algemeenen toestand , ook die van het darmkanaal, verbeterd en de doorloop hield van zelf op.

En hiermede rneenen wij aan het ons voorgestelde doel en eene algemeene behoefte voldaan te hebben. Ofschoon anders geen vriend van populaire geneeskundige schriften heeft ons alleen het denkbeeld , om onze medemenschen nuttig te zijn, tot het uitgeven van dit werkje aangespoord. Onze eenige belooning zal dan ook de ruime verspreiding van hetzelve zijn.

Sluiten