Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 N II O l I)

VAX HET

SSKSTS :33i.

INLEIDING.

Over de kinderziekten in het algemeen BI» 1

I. Over de oorzaken van de buiten verhouding groote sterfte

der kinderen gedurende het eerste levensjaar. ...» 4.

II. Literatuur • . . » 17

III. Diaetetische behandeling van het kind van de bevrueh-

tinff af- , . , » 21.

IV. Over de keuze van eene min en het kunstmatig grootbrengen der kinderen zonder moederborst 29.

V. Over de ligchamelijke opvoeding van het kind in de

eerste jaren van deszelfs leven J( 39

VI. Over de eigendommei jjke bewerktuiging van het ligchaam

des kinds 49

VII. Over het hooge belang, dat er voo:- den geneesheer in gelegen is, het ontwikkelingsproces van het kind naauw-

keurig na te gaan. 56. VIII. Nog cenige regelen , die bij het behandelen van kinderziekten vangroot gewigt zijn » 01.

IX. Over de onderkenning der kinderziekten *60.

X. Eenige tot de ziektekunde betrekking hebbende opmerk -

VI tinSen » 95.

XI. Over de aetiologie der kinderziekten. ..... » 98.

XII. Over de therapie der kinderziekten in het algemeen. » 101.

XIII. Over de houding en het gedrag van den geneesheer aan

het ziekbed van het kind » 119.

Sluiten