Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"nTSrL'^» mTÏTLmden D.eembe, tot F.Wj geboren Sren 68 in do eer... —J, 15 i» de ««"S» ™»a» •

l82)t,n ie0Ö"in ho, ™*« f^oren li»d««» «ta « 48 hot

'-rlTlOO in den zomer geborenen bereiken 83 het tweede jaar , en

ij v" 100 in d" £*• joboren.» blijven or 58 n. de oeret. .«ff

«*f» * r.yiripnTi°s

itrx^t^'Tr,:5-lïtariri,s

trt dl doopon, of, ... .1. in F™!,ijl MjW-

geboortelijsten te doen inschrijven, hetgeen oven G ziekten'!

der oudere sonde Innnen en moet» jp*^nJ^Lgen „n welke door de koude veroorzaakt worden, bekleea ft 6^ hct

de edele werktuigen eene eerste plaats |()(. /'welke , z00

de algemeene convulsien en naar ueske ^ ;

bakskramp. . „„vmrliikste en liet, meeste verderf

Het zijn derhalve buiten twijfel de g . jL;,i ontstaan en Hbnkb heeft

aanbrengende kinderziekten, we eui ^ei jo teedere pasgeboren

gelijk, wanneer hij de handelwee van h d'chrt t,eeto ^ ^ ^

kind door aanwending van koude, doo afkeurt; daar dit ver¬

water willen versterken en harden, en u de afwisselende

hardingsstelsel, hetwelk beslaat m het l.gchaam ,

■werking van warmte en koude te gewcnn, ^heele baarinoederlijk

kinderlijke organismus, dat ^ wol¬

leven altijd in eene en deze d I ^ tgte behoedzaamheid kan

den toegepast, doch eerst later 1 S voljrCns de door Edwabds

worden aangewend. Daarin., komt nog dat . -^ en met den

en Brescdet in het vondehngshu.s te Panp p^p^ i,

thermometer genomen proeven , \v.. . eenen minderen warm-

Ï4™7be"iU«n7r,oSJn«nn ,'7.^1 bij de .„Ut, de tl—tor

8 2Z&TÜZ +** *««-.T-

1828 , p. 57.

(3) Froriep's Notizen , Bd. XXII, No. 3, S. 4 ipri,r,nk.

(4) Henke's llandb. 7.ur Erkenntniss und Hcilung der

heiten , 3 Aufl. I , S. 73. ,.;nii<r

(8) Beobaehtnngen iiber die Krankheiten der Neugohornen. Lup g,

1828, S. 17.

Sluiten