Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

delen ook veel inenigvuldiger aangewezen, dan de ontlasting bevorderende middelen. De braakmiddelen moeten worden aangewend : in het begin Tan koorts, wanneer dezelve met verloren eetlust, veelvuldig oprispen, of met neiging tot braken, eenen aanvang neemt, cn men bij dezelve moeijelijke, onregelmatige en korte ademhaling waarneemt, indien er ten minste geen geprikkelde toestand van de maag ol van de hersenen aanwezig is; bij hoest, reutelen cn slijm in de borst; bij stuiptrekkingen en kramp, waarbij de ontlastende en consensuële werking ■van deze middelen op het zenuwstelsel in gelijke mate onze opmerking verdient; niet zelden ook bij doorloop, met welken bijna altijd verloren eetlust en bedorvene spijsvertering in verband staan. Ook bij het ontstaan der spruw worden niet zelden scherpe stollen door braakmiddelen uitgeworpen, hetgeen de ziekte zeer verkort en van minder gewigt doet zijn. — Onder de braakmiddelen is het vooral de tartarus emeticus, welke het taaije slijm los en bewegelijk maakt, de ipecacuanha, echter, welke tevens krampstillend cn bedarend werkt. Men verbindt dezelve dan ook meestal met elkander, en voegt er ook wel, bij het aanwezig zijn van veel taai slijm, nog een weinig oxymel scilliticum bii : (b.'v. Tartar. ewet. gr. j, solv. in aq. dcstill. unc. j. adde Rad. ipecac. gr. v—x. Oxymell scillit. dr. iij). Bij zeer kleine kinderen treeft men , in plaats van de tartar. emet., de vin. antim. Huxhami. — Eindelijk moet nog vermeld worden, dat de beide laatste middelen in refracta dost toegediend , de crisis door de huid, longen , nieren en het darmkanaal zacht bevorderen , de afscheidingen regelen, cn vooral de peripherische huidkramp doen bedaren (Torti al). Als tegenprikkclend middel deugt de braakwijnsteen, volgens Rosentiul (1) niet, omdat dezelve veel te hevig en te storend op de levenskracht ingrijpt, voornamelijk door zijne vijandige werking op den spijsverteringstoestel Ook Bertok (2) waarschuwt voor de aanwending van dit middel in de longontsteking der kinderen, omdat dikwijls te gelijker tijd het darmkanaal in penrikkelden toestand verkeért.

De ontlastingsmiddelen passen bij verstoppingen met opzetting van den buik door vuile stoffen en winden in de darmen aanwezig, bij oponthoud in de spijsvertering, wanneer men turgescentie naar onderen waarneemt, en bij digestieziekten door onverteerde spijzen, nadat, de eerste wegen reeds door braakmiddelen gedeeltelijk gezuiverd zijn. Bij kleine kinderen schrijven wij met dit doel Manna met syrup. Rhet of Tinctur. rhei aquosa met syrup. mannae voor; bij gelijktijdige sporen van zuur in verbinding met magnesia; bij grootere kinderen eerst passen demiddenzouten, vooral de tartar. tartarisatus. Bij kohjkpijnen, vooral de met verstopping gepaard gaande kolijk, door winden veroorzaakt, past de calornel, met eene kleine hoeveelheid venkelzaad verbonden, en bij visciditeit en verslapping van het darmkanaal, wormen, enz., calomcl met rad. jalapp., bij welke middelen men suiker of magnesia voegen kan. De ontlasting bevorderende middelen zijn niet slechts van nut, doordien zij bezwarende , onverteerde spijzen uit het ligcliaam wegvoeren , maar zij

(1) Medicin. Conversationshlatt des wissenschaftl. Vcrcins fur Acrztc „nd Apotheker Mecklenburgs. Bd. II. Jahrg. 1841. Nr. 8. August. S. 104.

(2) Traité des maladies des enfans. Paris, 1857. 8. p. 301. 311.

Sluiten