Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

speeksel gemengd, aan de binnenzijde der dijen in te wrijven. A. Sojiervail (1) vond de campher in verbinding met sal. aminoniae (Camph. gr. iij. SaL ammon. depur. gr. v. Mucil. gumm. arab., aq. destil. ana unc. i/3- M. F. Emuls.) bijzonder werkzaam; zonder sal ammoniac werkte de campher slechts weinig. Ook G. Cramer (2) schreef de sal ammoniac bij moeijelijke pisontlasting met voordeel voor. Ons schijnt de beste geneeskundige behandeling te bestaan in eene toereikende en gepaste voeding en het gebuik van warme baden, waarna de pisontlasting altijd pleegt te volgen. Verson prijst de aromatiekc baden en het inwrijven van een smeerseltje met campher in de lendenstreek aan.

Wanneer de belette pisafscheiding op verder gevorderden leeftijd voorkomt, is dezelve of het gevolg van een nierlijden, of zij begeleidt, als medelijdende aandoening, andere heete ziekten, en onder zulke omstandigheden hangt de behandeling van de aanleiding gevende grond oorzaken af,

b) De Droppel pis (Stranguria) of de moeijelijke, pijnlijke urinelozing wordt uit het schreeuwen van de kinderen bij het afvloeijen van de pis, die slechts droppelsgewijze ontlast wordt, het aantrekken der voeten naar den buik, het opzwellen van de pisblaas en de pijn bij aanraking van de Maasstreek erkend.

Aanleidende oorzaken tot het ontslaan van de droppelpis zijn er verscheidene : nu eens pisgrtiis, kramp na verkoudheid en bij het moeijelijk tanden krijgen, dan weder buitengewoon scherpe pis , of het gebruik van gistende dranken. IIors (3) zag bovendien de strangurie dikwijls geboren uit eene lievige ontvelling van de uit-en inwendige schaamdeelen , uit verstopping van de pisbuis van buiten, door eene smerige massa, die hij voor verdikt slijm uit de glandulae sebacea; hield. Stiebel (4) zag de droppelpis bij meerdere kinderen ten gevolge van urethritis polyposa ontstaan, en door den afgang van buisvormige schijnvliezen en slijmcylinder3 ophouden.

De voorzegging is niet ongunstig, wanneer het gelukt, de pislozing daar te stellen; ten allen tijde echter is de droppelpis eene zeer lastige en hoogst pijnlijke kwaal. Horn nam bij langdurige opstopping der pis een geheel bijzonder, zich over de geheele oppervlakte des ligchaams verspreidend huiduitslag waar, hetwelk hij aan de, door de opslorpende valen van de wanden der pisblaas in de vochtmassa teruggevoerde pis toeschrijft.

De genezing wordt door laauwe melkbaden , weekmakende krampstillende klisteren, door het dagelijks meermalen herhaald reinigen der geslachtsdeelen, door verweekende omslagen. warme zaadmelken, narcotische inwrijvingen in de blaas- en darmstreek, en door het gebruik van slijmige dranken bewerkstelligd. Feiier , Knothe (5), Tott (6), Wittke (7)

(1) American Journal. 1834. May.

(2) II ufelaiufs und Osami's Journal der prakt. Heilk. Berlin 1824. Decbr.

(5) Archiv. der praklischen Heilkunde fiir Selilesieii und Südpreussen,

berausgeg. von Dr. Zadiy und Dr. Friese. Bd. III. St. I. Breslau , 1802.

(4) Casper's Wochenschrift. 1839. Nr. 1.

(5) Ilufeland's Journal der praklischen Heilkunde. 1813. August.

(6) Ibidem. 1838. Novbr.

(7) Mediein. Zeitung vom Verein für Heilk. in Preussen. 1840. Nr. 24.

Sluiten