Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaf ter vermindering van de abnormale slgmafschcidina cene oplossing van 1 wee tot drie greinen nitr. argent. in een once water, en liet dit door middel van een spuitje onder dc oogleden brengen. Schmidtmüiler (1) Bediende zich , wanneer het uitvloeijende vocht dik , geel , taai en etterir voorkwam, van een oogwater uit sulph. zinci gr. iij. aq.rosar. en sambuci aa unc. i/3 en tinclur opii simpl. scr. j. tot dr. (3. Jörg liet twee grein vit nol. album in een once rozenwater opgelost aanwenden • en Ce dehschölb (2), Scdmidtmüller en Pfebffeb (3) bezigden hetzelfde middel met tinctur opiien gaven buitendien inwendig nog calomel (met kermes). — John Vetch (4) eindelijk maakte van het liquor acet. plumb. rebruik • Larcs (5) van een koud aftreksel der vlierbloemen , of van oogwaters uit acet. plumb. oUapts divinus met opium (cxix) , waarvan hij steeds ?oed gevolg zag; Fr. Haase (0), die de aanwending van deze middelen beproefde bevestigt derzelver nut. Wishart (7) doet eerst de oogen met warm' water reinigen, en brengt dan bij de etterige oogontsteking het volrend water tussohen de oogleden.- r'. sulph. zinc. scr. j. aq. fontan. unc x solv. et adde. liq. subacet. plumb. dr. 0. tinclur. camphor. dr. j —dr! ij. tntsce et cola. In den beginne wordt dit mengsel met een weinjV warm water verdund waardoor het eenen passenden warmtegraad verkrijgt" Ook Saükders (8) bevestigt de voordeel aanbrengende werking van hei zwavelzure zink. Naar de hoeveelheid van het afgescheiden slijm wordt de aanwending van dit middel dagelijks 3-ff malen, ja zelfs alle uur herhaald. Huilt het kind na de inspuiting tien minnten lang en geeft

(1) Handb. der nicdic. Geburtshiilfe. 1812. IV. Th.

(2) Svenska Lakare SallskapeU Handlingar. Tionde Bandct. 1823. (5) Epbeineriden der Heilkunde von Mar cm. 1811.

(4) Praetial treatise on the diseases of the Eve. London 1820 (8) 1. c. S. 416.

(cm) Hier worde aangevoerd, dat de in oogziekten ervaringrijke Floret turner opmerkzaam heeft gemaakt op de decompositie van sommiffe oogwaters de zoodanige voornamelijk , welke loodzouten bevatten : er wordt alsdan earbonas of oxydi.m plumbi.afgezet, die zich als eene witte Iaajr of aan de oogleden , of bij aanwezige zweertjes der cornea, aan deze vasthechten , en als vreemde sloffen de cornea voortdurend prikkelen. De bijvoeging van laudanum of opium in substantie zoude deze decompositie zeer berderen; van daar zijne raadgeving hij oogwaters mei acelas plumbi ot nitras argpnti noo.t laudanum te voegen. Franmüller voe?t bij collyria

v»Cn or"'3^ arilent' ' nq,"a laur°ccrasi 2 draehmas tot -£ ons op een mengsel ,? . oneen. Ook oogzalven met subacetas plumbi worden volgens "'""'.na eemge dagen, ook zonder bijvoeging van opium ontbonden; er vormt zich onoplosbaar oleas-, margaras- en slearas plumbi , die zeer nadeebg op de oogleden werken Als algemecuen regel geeft Cumer wijde s op in collyria me te veel zelfstandigheden te zamen te mengen , en vocht altijd door te zijgen, omdat er in gedestilleerd water altijd

afzonderen'6 B " aanW62'ff ' d'6 "ch den vorm van vlokken

(6) 1. e, (7) Edinb. med. and surg. Journ. Oetb. 1822. S. 2o3. t a 'o,ai'Se onTsromc Practic- Points relat. to the diseases of the eve

iirju^" """-£•:

Sluiten