Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vuldigst komt dezelve Lij kinderen voor en inzonderheid dadelijk na het spenen; ja zelfs heeft J;i«ïu (1), welke zich door de naauwkeurige beschrijving dezer ziekte niet weinig verdienstelijk gemaakt heeft, dezelve slechts bij kinderen zien ontslaan, en bij deze nooit voor de vierde maand, en nooit na de achttiende. Dohrn (2) nam de maagverweeking met doodelijken uitgang, eenige uren na de geboorte waar, en Verson bij kinderen , die nog aan de borst waren. Andereu zagen dezelve bij volwassenen , en Canet (3) nam dezelve driemalen waar: de eerstemaal bij eene 38jarige, in de achtste maand zwangere vrouw, de tweedemaal bij eencn 67jarigen en de derde maal bij eenen 63jarigen man. Meerdere gevallen van doorboring van de maag bij volwassenen hebben Leon Peirce (4), Wittke (5), C. H. Eberjiaier (8), Rapp (7), 11aik (8), Reiimaiw (9), en waarnemingen van verweeking Pech (1T>), Klein (11), Andrew Blake (12), Siebert en Geiger (3), Akdral (14) en anderen medegedeeld. Natuurlijk is het ons hier meer om de beschrijving van het beloop dezer ziekte bij kinderen te doen.

Gewoonlijk worden na het spenen dc kinderen plotseling ziek, zonder dat eene daartoe bijzondere aanleiding gevende oorzaak kan worden opgespoord. De eerste versehijselen geven buiten kijf een lijden van het darmkanaal te kennen , want de zieken verliezen den eetlust, braken herhaaldelijk , vooral telkens na gedronken te hebben, en hebben tevens doorloop , waarbij een, zoo als JKger zich uitdrukt, als het ware gangraeneuse slijm ontlast wordt. In andere gevallen gingen acht tot veertien dagen lang groene, slijmige, met wijnmoer overeenkomende stoffen onder kolijkpijnen af, of de ziekte begon ongemerkt, en nam een meer slepend beloop aan. — In sommige gevallen vertoonen zich reeds bij dit eerste lijden van het darmkanaal koortsbewegingen, de pols is versneld , week, snel en klein, de handen en voetzolen zijn heet, het gezigt wordt bleek , de neus-

(1) Hufeland's Journal der prakt. Heilk. 1811. Mai u. 1815. Jan.

(2) Pfaff's Mittlieil. 1841. Heft ö u. 0.

(5) Revue médieale Francaise et étrangère etc. Vol. IV.

(4) The Edinburgh med. and. surg. Journal. 1830. March.

(8) Rust's Magazin. Bd. XXVIII. S. 83.

(6) Ibidem. Bd. XXVI. S. 43.

(7) Augustissiini regis Wiirtemb. Guilelmi festum natalitium die XXVII Sept. post eoncionem saerain in aula nova orationc solenni celebrandum indicit recloi et senatus Univ. Tubing. Praemittuntur Annotationes praetieae de vera interpretatione observationum anatomiae , pathol., praesertim morbos aeutos speetantium. Tubingae 1834, 4.

(8) Wiirtemb. med. Correspondenzbl. 1835. Bd. IV. Nr. 21.

(9) Ibidem. No. 51.

(10) Ausziige aus den Protocollen der Gesellseh. fiir Natur und Heilkunde in Dresden. Jabr. 1833—1834. 8. Mit 2 lithogr. Tafeln,

(11) Wiirtemb. med. Correspondenzbl. Bd. V. No. 8.

(12) Lond. med. and snrg. journ. 1834. Vol V. Nr, 119. (15) Casper's Woehcnschr. 1812. Nr. 29.

(14) Grundriss der pathol. anatomie. Aus dein Franz. von Dr. F. IP.ISec-

ker. Bd, II. S 58 Leipz., 1830.

Sluiten