Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

behalve warme baden , antispasmodische , diaphorelische en ontlasting bevorderende middelen en inwrijvingen van laudanum in de ruggegraat voor. Door deze behandeling gelukte het G. in twee gevallen , waarin de tetanus als het gevolg van verkouding bij de vijfjarige kinderen ontstaan was, genezing te bewerken. Deze gevallen zijn intussehen zeldzaam!, want gemeenlijk is, wanneer deze kramp ontstaan is, de hoop op genezing gering ; dezelve is echter in onze streken gelukkigerwijze een zeer zeldzaam verschijnselen behoort meer in zuidelijke landen te huis. Pu. H. WolFf (1) mm tetanus waar bij een meisje van 0 jaren als reflexverschijnsel bij de tweede tandvorining. De genezing werd door het aanzetten van 6 bloedzuigers aan het achterhoofd , inwrijvingen van nng. hydrarg. cinereum en ol. hyocyam. coct. tot gelijke deelen , in de nabijheid van de beetwondjes, laauwe baden , klisteren en , toen het kind weder slikken kon , door aanwending van calomel aangebragt (cixxxvii).

32. Het ziekelijke tandenkrijgen.

(Dentitio difficilis, Dysodontiasis)

Zoo als bekend is , hebben in den laalsten tijd meerdere geneeskundigen willen beweren dat er geene ziekte ten gevolge van het tanden krijgen bestaat, en daardoor tot eenen strijd over het al of niet voor. Ifomen van dezelve aanleiding gegeven (1). Dit maakt het nu noodig t

(1) Sumni des Neuest. und Wiss. aus der ges. Med. Jabrg. 1841. Nr. 18.

(clxxxvii) Na de opsomming van krampziekten bü kinderen behooren wij levens , doch aphoristisch eene plaats interuimen aan de avlhrogryposis sivc contractura spastica ivfanlum , eene eigendommelijke , tusschenpoozende, krampachtige buiging van het hand- en voetgewricht. Als karakteristieke kenteekenen doen zich voor : eene tonisch-spastische buiging van het handgewricht naar binnen , zelfs soms lot eenen regten of scherpen hoek ; uitgestrekte , kegelvormig vereenigde of ook van elkander verwijderde vingers met eenen naar binnen gekeerden duim ; eene sterke extensie der voeten met eene buiten- en binnenwaarts gekeerde buiging der teenen ; de spieren der aangedane deelen zijn hard op het gevoel en gespannen; deze contractuur duurt uren, ja zelfs dagen lang onafgebroken voort, en keert in onregelmatige paroxysmen terug; de ziekte komt het meest tusschen het eerste en het derde levensjaar menigvuldiger in de koude maanden voor. Eene verwisseling met de algemeene krampen heeft dit gebrek vroeger doen over het hoofd zien. — Als aanleiding gevende oorzaken kunnen aangemerkt worden : uitputting na ziekten , moeijelijke dentitie, voornamelijk bij het te voorschijn komen der oogtanden, wormen , geprikkelde slaat van het darmkanaal , teruggedreven tinea en andere uitslagen, enz. Dikwijls ook treedt deze contractuur zonder waarneembare gelegenheidgevende oorzaken op , nu eens te midden van den besten welstand , dan weder gedurende het beloop van andere ziekten. Eene naaste oorzaak is niet goed op te sporen , waardoor Dr. Salomon , die met O. Kiittner, Guersant, Baudelocque, Rilliet, Barthez en anderen deze ziekte waarnam , zich slechts bepalen moest lot eene perverse werkdadigheid van het ruggemerg. Ook de behandeling is onbepaald. Afleidinnop hel darmkanaal door calomel, plaatselijke tegenprikkels , baden , krampstillende inwrijvingen zijn er tegen aangewend, De oorzaak kome vooral in aanmerking. Vert

(1) Verg. MeissnerForschung des neunzehnt. Jahrh. u. s.w. III. Th S. 220 Vergel. Frans Brefeld, Dentitio difficilis oder das Zahnen als krankmachende Potcnz , das verderblichste aller mediciniscben Vorurtheilc Harem. 1840. 8

30

Sluiten