Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in mijne betrekking bij het Militaire Hospitaal van Breda, de gunstigste gelegenheid gehad hebbende , om de bedoelde oogziekte meer in het groot en naauwkeuriger te kunnen waarnemen en behandelen, moet ik, thans overtuigd, toestemmen, dat deze oogontsteking besmettelijk (contagieus) is, en meer miasmatisch (door een eigenaardig miasma), dan wel door aanbrenging of inenting der afgescheiden stof ontstaan , en dat daardoor mijne Genees Heelkundige behandeling niet alleen gewijzigd, maar zelfs geheel veranderd is. Uit mijne ondervinding zoude ik, ter bevestiging van haren besmettelijken aard, genoegzame gevallen kunnen aanvoeren, maar, daar dergelijke droevige daadzaken te algemeen bekend zijn, en door zoo vele schrijvers, Kluyskens, Muller, Fallot en Kerst, en meer anderen, reeds werden medegedeeld, zullen wij deze hier niet meer opsommen of verhalen.

De afgescheiden etterachtige stof, uit de oogen afvloeijende, is te schadelijker, volgens de meening van eenige Ophthalmologen, hoe dikker en meer met etter overeenkomstig deze is, en voorzeker aanstekend; daarentegen, schijnt zij minder besmettend te zijn, naar mate zij dunner van zelfstandigheid is, meer met slijm overeenkomt, en tevens door den tranenvloed verdund wordt; bij deze omstandigheid moet ook indivi-

Sluiten