Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duele voorgeschiktheid (praedispositie), klierziekige en syphilitische discrasiën, vrij algemeen onder de Nederlandsche soldaten, en aanleg tot congestiën naar de hersenen en de oogen, waardoor de gezigtsorganen in eenen geprikkelden staat onderhouden kunnen worden, als zeer medewerkend in aanmerking komen. Sommige Oogartsen beweren, dat in deze afgescheide etter bij de purulente ophthalmie zich een eigenaardig scherp zuur bevindt, dat, met de cornea in aanraking blijvende, deze in verweeking en verzwering doet overgaan, waardoor dan ontaardingen en geheele vernietiging van het gezigtsorgaan kunnen ontstaan. Volgens Jüngken zoude door deze etter kleine puistjes en zweertjes (aphthae) op het hoornvlies gevormd worden, waardoor vervolgens verschillende gebreken op dit vlies zouden te weeg worden gebragt; — Travers en Burkard Eble zijn van een ander gevoelen, en beschouwen deze aphthae als het gevolg der zwerende ontsteking van de bedekkende plaat der conjunctiva, die de cornea bekleedt.

De gevoelens over den aard of het wezen, de oorzaken, geneeswijze enz. der onderhavige ziekte in de legers, loopen bij de latere schrijvers zeer uit een.

Plagge beschouwt deze heerschende oogontsteking als eene epidemische of endemische gastrische

Sluiten