Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dikwijls zonder bekende oorzaken, aandoet; is deze beschouwing van Magendie niet wel aan te nemen , en zullen verdere nasporingen ons dienaangaande nog moeten toelichten.

VERSCHIJNSELEN DER ZIEKTE. (Symptomatologia.)

Verschillende Schrijvers en Ophthalmologen onderscheiden meerdere, elkander opvolgende graden dezer heerschende oogontsteking; Rust, Weller, Muller, Graefe enz.; _ de laatste noemt deze graden of tijdperken: lste graad : watervloed (Hydrorhoea), 2de graad: slijmvloed (Phlegmatorrhoea), 3<Ie graad: ettervloed (Pyorrhoea); — anderen weder nemen 4 graden (Stadia) aan, zoo als \an Onsenoort (zie zijn zoo nuttig Handboek, over de Oogziekten en gebreken in derzelver geheelen omvang. Amsterdam 1839):

ls,e dat van den tranenvloed,

2<lc dat van den slijmvloed,

Sluiten