Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het ooglids-, als ook van het oogbals-bind vlies; zoodanig, dat dit weefsel soms in eene woekerende , sponsachtige vleeschmassa door de vorming van een eigenaardig tepelvormig ligchaam veranderde.

. Reeds waren deze bladen voor de pers gereed, toen ik toevallig een ^Verkje van den verdienstelijken geneesheer Fallot ontving: Nouvelles récherches pathologiques et statistiques sur 1'ophthalmie qui règne dans 1'armée beige, waarin ik vele mijner denkbeelden aangaande het wezen, de behandeling enz. dezer heerschende ophthalmie mogt terugvinden. — De bewerking dezer brochure is welgeslaagd en bewijst tevens, dat de schrijver het onderwerp met even zooveel oordeel en uitmuntende kennis, als met praktischen geest en naauwkeurigheid heeft behandeld.

3

Sluiten