Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze is bij warme, drooge en drukkende luchtsgesteldheid , door mij gedurende de zomers van 1835 en 1836 in liet Legerkamp bij Reijen, onder de aldaar vereenigde troepen, tot de lste en 2<Ie Divisie Infanterie van liet Leger te Velde behoorende, genoegzaam waargenomen.

Het stof en stuifzand, waaraan de militairen , vooral gedurende de wapenoefeningen op marschen, in de Kampen enz. blootgesteld zijn en blijven, kan men ook als gelegenheidgevende oorzaken dezer heerschende oogontsteking bij het Leger aannemen. — Scrophuleuse en Syphilitische discrasiën zijn meermalen bij de Nederlandsche soldaten zeer geschikt, om dikwijls voldoende en middellijke oorzaken dezer zoo belangrijke Oogziekte voort te brengen, alsmede om haar vervolgens in den meer chronischen vorm te doen overgaan, en verschillende naziekten, aanmerkelijke granulatiën, en zelfs ontaardingen (desorganisationes) der zamenstellende weefsels van den oogbal, en alzoo de vernietiging van het gezigts-orgaan te doen ontstaan.

De ontwikkelde en meer uitgebreide granulatiën (korrelachtige woekering over de oppervlakte van het ooglids-bindvlies), die eene gedurige prikkeling der oogleden en oogen voortbrengen en onderhouden, zijn en blijven als

Sluiten