Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dezer oogontsteking, dat zij binnen 8 k 14 dagen herstelde, en de lijders weder geschikt waren, hunne dienst bij de korpsen naar behooren te kunnen waarnemen; en omgekeerd, bij meer belangrijke complicatiën, dat zij lang aanhield en zeer moeijelijk te genezen was.

In den chronischen vorm, en bij reeds verouderde granulatiën van het bindvlies, duurde deze toestand dikwijls eenige maanden en eindigde vervolgens nog in naziekten, zoodat soms belangrijke ontaardingen, zienstorende misvormingen en gebreken, en zelfs de vernietiging van het gezigt (blindheid) waren ontstaan; waarom dan ook des te meer eene krachtdadige, sterk inwerkende behandeling in den beginne moet aangewend worden.

De heerschende oogontsteking is, mijns inziens, het gevaarlijkst bij jonge voorwerpen, die met een Scrophuleusen habitus of andere discrasiën , hetzij Syphilitische complicatiën enz. behebt zijn, en wel bijzonder bij wederinstortingen; en dergelijke lijders krijgt men veelal in de Hospitalen onder behandeling.

Sluiten