Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheel

HEELKUIDIGE BEHAÏDEH1IG. (Ctira Therapeutica.)

De behandeling moet meerendeels naar den aard, de hevigheid en den graad der ontsteking ingerigt en veelal gewijzigd worden.

De oogzieken worden in het Militaire Hospitaal te Breda bij voortduring in daartoe opzettelijk ingerigte, meer of min donkere, luchtige en koele vertrekken (ziekenzalen), op zijn hoogst een 15 tal lijders bevattende, behandeld en verpleegd.

Er zijn twee wijzen (Methoden) van genezing dezer heerschende Oogziekte in gebruik, namelijk: 1°. de onlstekingwerende (Melhodus antiphlogistica), en 2°. de wegbijtende of vernietigende (Methodus abortiva, ectrotica).

De antiphlogistische geneeswijze, zoo vele jaren op die plaatsen vooral, waar de purulente oogontsteking epidemisch en allerhevigst heerschte, in zwang, heeft geene goede resultaten opgeleverd. Dr. Burkard Eble (Ueber die in der Belgischen Armee herschende Augenkrankheit. Wien. 1836)

Sluiten