Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

achtige verdikking of korstachtige oppervlakte door werd voortgebragt. Waren beide oogen aangedaan, zoo als gewoonlijk bij deze ophthalmie het geval is, dan werd het tweede oog eenige uren, nadat het eerste gebaad was, getoucheerd; deze cauterisatie werd, naar omstandigheden, een, twee en meermalen herhaald, indien de beterschap na verloop van 16 tot 24 uren niet merkbaar was.

Na de cauterisering worden losse linnen compressen, met koud water bevochtigd, op de oogen geappliceerd, en deze koude fomentatièn eenige dagen voortgezet; in eenige gevallen werden, na deze bewerking, ruime aderlatingen op een der armen of voeten gedaan. — Soms was eene meer gemengde methode noodig, zoodanig, dat men den lijder antiphlogistisch behandelde, waarbij ik van de aderlating op de voeten het meeste nut heb ondervonden; vervolgens werd dadelijk de cauterisering verrigt; ook waren in eenige gevallen bloedige koppen in den nek en aan de slapen van het hoofd gezet; — van bloedzuigers hebben wij zeer zeldzaam gebruik gemaakt, en deze slechts in weinige gevallen op het slijmvlies van den neus aangewend; alsdan werd de nabloeding onderhouden.

Als hulpmiddelen na het toucheren met den helschen steen, komen in aanmerking: aanhou-

Sluiten