Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en de naziekten, voortvloeijende uit eene te sterke en te diepe eauterisering der granulatiën, ook zeer belangrijk kunnen zijn, als Ectropium, Entropium, Maculae et Uleera Corneae, Staphyloma etc., en zelfs Symblepharon (M. Florent Cunier). Wij zijn evenwel in onze aangewende behandeling, over het algemeen, zeer gelukkig geslaagd, daar weinige lijders deze gevolgen hebben ondervonden, vooral indien zij tijdig genoeg naar ons Hospilaal werden opgezonden; zoodat het voor ons thans minder moeijelijk zal zijn, om tot eene slotsom yoor de meer zekere behandeling dezer heerschende oogontsteking te komen.

Een hoofdvereischte bij die behandeling komt nogthans in aanmerking in het Stadium aculum, dat namelijk de cauterisatie tijdig genoeg geschiede , en er niet al dagen verloopen zijn, zoodat niet alleen de etterafscheiding reeds aanmerkelijk is, maar tevens gepaard gaat met eene hevige pijnlijke zwelling der oogleden; terwijl het alsdan zeer moeijelijk zal wezen, zorg te dragen, dat het doorschijnende hoornvlies door het Nitras argent. fus: niet worde getoucheerd, waardoor er ligt ontaardingen op zouden kunnen voorlgebragt worden (Kerst, Rognetta). Het schijnt echter, dat sommige Genees-Heelkundigen hierin zoo veel gevaar niet zien, daar onlangs door Professor Serre en anderen, voor de genezing

Sluiten