Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

del aan, en Bayard, zijn opvolger in het Hótel-Dieu van Lyon, volgt bestendig deze behandeling. Professor Serre heeft zeer sterk op die methode aangedrongen, en haar medegedeeld in het Bulletin de Thérapeutique. Deze geneeswijze zoude overigens gegrond zijn op een stelregel van Hunter, die zegt, dat de duur eener ontsteking verkort kan worden door oogeriblikkelijk eene heviger ontsteking voort te brengen, en het is krachtens dezen stelregel , dat Larrey de Erysipelas door het vuur behandelde, en andere Geneesheeren deze ziekte door de applicatie van Vesicantia en den lapis Infernalis trachten tegen te gaan (Fricke enz.)

De cauterisering met den helschen steen kan , naar sommiger oordeel, levens mechanisch werken , door een groot getal vaten door te snijden, en alzoo de circulatie in verschillende punten van het ontstoken deel te doen ophouden. — Andere Geneeskundigen verklaren de werking van den lapis Infernalis bij de cauterisering niet slechts voor eene scheikundige werking, die zich niet alleen bij hare wegbijtende kracht bepaalt, maar te gelijker tijd dynamisch is; hij is ook bijzonder oplossend en door deze hoedanigheid zeer werkzaam in de behandeling der meeste ontstekingen van de slijmvliezen, en verkieslijk boven alle andere Caustica. — Het is echter niet genoeg

Sluiten