Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een lymphatisch-sanguinisch temperament en eene vrij sterke gezonde ligchaanisgesteldheid, aan geene ziekten van eenig belang geleden hebbende, werd den 3. Julij 1838 in het Kamp, bij Reijen, door de heerschende Ophthalmia purulenta bellica aldaar, aan beide oogen aangetast, den 4. Julij reeds naar ons Hospitaal opgezonden, en nog denzelfden dag op de gewone wijze gecauteriseerd; na twee dagen is de aanwending van den lapis Infernalis herhaald, waarna deze lijder reeds den 15. Julij geheel was hersteld, en, zonder granulatiën op het bindvlies, den 18. Julij naar zijn korps terugkeerde.

12''e Waarneming.

H. A. Sabron, stafmuzijkant bij de 5. Afdeeling Infanterie, oud 27 jaren, van een lymphatischsanguinisch temperament, middelmatige ligchaamsgestalte, niet geheel vrij van een Scrophuleusen habitus, vroeger nimmer aan oogziekten geleden hebbende, werd den 3. Julij 1838, alhier in de kazerne, door de heerschende oogontsteking aangedaan , eerst aan het regter- en weldra ook aan het linker oog; den 6. Julij 1838, den 4. dag der ziekte, in ons Hospitaal opgenomen, en nog denzelfden dag gecauteriseerd, waren drie dagen later de ontsteking, zwelling en vooral de etter-

Sluiten