Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meermalen aan de heerschende Oogziekte geleden, waarvan dan ook aanmerkelijke en uitgebreide granulatiën op het slijmvlies der onderste oogleden waren nagebleven; de slijni-etterachtige afscheiding was niet zeer sterk, geene belangrijke ontstekings-verschijnselen waren aanwezig, en alleen de onderste oogleden gezwollen, echter niet zeer pijnlijk; wij beschouwden dezen toestand als den chronischen vorm der onderhavige Oogziekte, en hebben bij herhaling de diepe cauterisatie met den lapis infern. in substantie, en in eene sterke solutie, aangewend, waarna dan ook binnen 14 dagen de etterachtige slijmafscheiding ophield, maar de granulatiën niet te min weder op nieuw toenamen; verschillende Adstringentia: de acet. plumb. liq., de sulph. zinci, cupri, alum. enz., het ungt. ophthalm. rubr. et alb. waren zonder het gewenscht gevolg gebruikt, zoodat ik besloot, de geheele uitsnijding (excisio) van de zoo aanmerkelijk verdikte bindvliezen, (zie Plaat II, Fig. 1.) en de opvolgende cauterisatie te verrigten, welke kunstbewerking wij meermalen met het beste succes hebben uitgeoefend; den 15. Mei is de excisie aan het linkeroog, en den 16. Mei aan het regter geschied; hiertoe bezigen wij een op zijn vlak gebogen oogschaartje en een haak-pincette; na deze operatie werden de oogen door losse kompressen, met koud water bevoch-

Sluiten