Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laten verrigten; bloedzuigers, daarentegen, zijn in de onderhavige Oogziekte niet gebruikt, en wij hebben ze alleen bij Ophthalmia interna of wel bij samengestelde specifieke oogontstekingen en andere complicatièn laten appliceren; ofschoon eenige beroemde Duitsche Artsen en Ophthalmologen , b. v. Dr. Starke en von Graefe vroeger aangaande de behandeling der heerschende oogontsteking onder de krijgslieden (Ophthalmia Bellica)) verklaard hebben, haar zonder het ruim appliceren van bloedzuigers niet te kunnen genezen. (Zie Dr. Baltz, Bekroonde Prijsverhandeling over de Oogontsteking. Utrecht, 1824, blz. 266.

De eerstgenoemde zegt: «zonder Bloedzuigers kan ik deze Ophthalmie volstrekt niet behandelen; zoodra dit middel mij benomen wordt, moet ik van de genezing afzien."

De Geheimraad von Graefe herhaalt zulks in de volgende woorden : «zonder Bloedzuigers gaat het bij de behandeling dezer Ophthalmie in het geheel niet."

Het door ons en velen onzer Ambtgenooten (Militaire Artsen), die sedert eene reeks van jaren in de gelegenheid waren , de Opthalmia bellica te behandelen, waargenomene heeft ons doen ondervinden, dat de antiphlogistische geneeswijze, en vooral de aanwending van bloedzuigers (vergelijk: Over het nadeel door het aanzetten van

Sluiten