Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Complicatiè'n dezer Ophthalmie.

Aangaande de zamengestelde en speeifike oogontstekingen (Ophthalmiae speciales), die niet alleen door eene eigenaardige ziektestof voortgebragt, begunstigd en onderhouden worden, maar ook meestentijds uit eene bijzonder ziekelijke gesteldheid des ligchaams (diathesis morbosa, diserasia) ontstaan, en zeer dikwijls met deze heerschende Oogziekte in verband stonden, zullen wij die zamenstellingen alleen vermelden, welke wij het meest in ons Hospitaal konden waarnemen, en tevens onder de krijgslieden (in ons leger) voorkomen. Deze waren voornamelijk Scrophulosis en Syphilis.

Deze complicatiën moesten niet alleen plaatselijk, en door locale middelen, maar vooral door eene meer algemeene en gepaste inwendige geneeskundige behandeling bestreden worden, daar zij door eene eigenaardige ziektestof of oorzaak kunnen ontstaan, die reeds in het iigchaam aanwezig was; de kleur der roodheid, als onderscheidings-teeken bij deze zamengestelde Ophthalmiën, komt volgens eenige Oogartsen vooral in aanmerking. De scrophuleuse oogontsteking kenschetste zich door eene blaauwachtige of violetkleurige vleksgewijze in het bindvlies verbreide roodheid, door bundelsgewijs zamenlig-

Sluiten