Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze zijn groot in getal; in eenige gevallen worden algemeene en plaatselijke bloedontlastingen aangeraden; wij hebben echter er zeldzaam gebruik van gemaakt; daarentegen, meer adstringentia: zamentrekkende Collyria ex sulphat. Zinci, aluminae, cupri, Nitrat. argent. fus, ook in substantie aangewend, de ungt. Mercur. praecip. rubr. et alb. — de ungt. cum lapid. Infern. van Guthrie, de solutio vini opii arom. in aq. destill. of alleen voor de meer chronische aandoeningen van de Cornea (keratitis), het toucheren of ligt cauteriseren mei den lapis Infern., hetzij in substantie of in eene solutie, de oleum jecor. Aselli (Carron du Yillards), eene oplossing van de creosoot, welk geneesmiddel wij in den volgenden vorm bezigen:

Rp. Creosot. dr. i.

ol. amygd. dulc. dr. IV.

M. f. exacte.

(van Onsenoort) door middel van een penseel aangebragt; deze allen hebben ons, meermalen, bij reeds verouderde vlekken , verduisteringen en verdikkingen van het weefsel der Cornea, zeer goede diensten bewezen. In vele gevallen doet ook de verandering van luchtgestel eene hoogst gunstige uitwerking ter genezing van reeds verouderde Scrophuleuse oogontstekingen.

Sluiten