Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitwendig de Cornea bestreken met de vin. opii aromat., zonder het gewenscht gevolg, waarna wij eene oplossing van het creosot. (van Onsenoort), door middel van een teekenpenseel, 2 & 3 malen daags appliceerden. Nu en dan werd een drasticum ex Calomel gr. vi c. pulv. rad. jalapp. i Scrup. toegediend, hierdoor volgde aanmerkelijke beterschap, zoodat hij binnen 14 dagen alle voorwerpen op zekeren afstand goed kon onderscheiden, en na een meer voedend dieet te hebben gebruikt, verliet hij, den 30. November 1838, geheel hersteld het Hospitaal.

21s,e Waarneming.

H. M. Schippers, oud 20 jaren, faselier bij de 4. Komp. van het 2. Bat. der 8. Afdeeling Infanterie, van een lymphatisch temperament, een zwakkelijk en geheel Scrophuleus ligchaamsgestel, van zijne vroegere jeugd af aan Scrophuleuse klieropzetlingen, verhardingen en chronische huidziekten geleden hebbende , was, na zijne in dienst treding reeds twee malen in de Hospitalen voor borstziekten en eenmaal voor blepharophthalmia scrophulosa behandeld geworden; deze fuselier werd op marsch van Rozendaal naar Breda door eene oogontsteking aangedaan, en den 20.Februarij 1839 in ons Hospitaal in den volgenden staat opgeno-

Sluiten