Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men: de subjective en objective kenteekenen van Ophthalmia Scrophulosa zijn genoegzaam waar te nemen, daarenboven bestaat er tevens eene reeds chronische ontsteking van den traanheuvel (Encanthitis) en van den traanzak (Dacryo-cystilis) aan beide oogen, gepaard met hevige traanafvloeijing, lichtschuwheid en stekende pijnen en algemeene verschijnselen van Scrophulosis. De Antiphlogistische geneeswijze kon , in dit geval, mijns inziens, den ziekelijken en reeds verzwakten toestand van dezen lijder in aanmerking nemende, niet te pas komen; alleen zijn bij herhaling eenige bloedzuigers in den omtrek van den traanheuvel en traanzak, en met veel nut, geappliceerd, waarna de ontstekings-verschijnselen veel verminderden; toen werd het Collyrium Conradii toegediend. Inwendig de pilulae Plummeri — Murias barytae. extract, cecutae. met een voedend en versterkend dieet, dierlijk voedsel — geene melkspijzen , goed bier en wijn. Deze geneesmiddelen betoonden zich niet bijzonder werkzaam; de hevige ontstekingstoevallen waren wel geweken, maar, daarentegen, zwelling en verharding van den traanzak overgebleven; langs den rand der beide hoornvliezen waren verscheiden puistjes en zweertjes en eene vermeerderde slijmafscheiding zigtbaar; deze werden ligtelijk met eene fijne punt lapis Infernalis getoucheerd; de vermelde verhar-

Sluiten